Adriatours putnička agencija d.o.o.

Rooseveltov trg 4, 10 000 Zagreb,

tel: 01 48 26 377
fax: 01 48 26 934
MB: 0297275
OIB: 51440157844
ID KOD: HR - AB - 01 - 080116727
www.adriatours.hr
e-mail: adriatours@zg.t-com.hr

Radno vrijeme sa strankama:
od ponedjeljka do petka od 10,00 do 16,00 sati
subotom od 9,00 do 13,00 sati

SUBOTA 1.2.2020. - agencija ne radi sa strankama