Adriatours putnička agencija d.o.o.

Rooseveltov trg 4, 10 000 Zagreb,

tel: 01 48 26 377
fax: 01 48 26 934
MB: 0297275
OIB: 51440157844
ID KOD: HR - AB - 01 - 080116727
www.adriatours.hr
e-mail: adriatours@zg.t-com.hr

Radno vrijeme za vrijeme trajanja godišnjih odmora:
rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak od 10,00 do 16,00 sati
petak od 10,00 do 14,00 sati
subota od 10,00 do 13,00 sati